شرکت تاسیساتی کهربا شعله نکا (نیما آذری) - 12324

شرکت تاسیساتی کهربا شعله نکا

نیما آذری

44%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت تاسیساتی کهربا شعله نکا

نام مدیر عامل :

نیما آذری

کد کاربری :

f24-12324

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت تاسیساتی کهربا شعله نکا

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،نكا

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

شرکت تاسیساتی کهربا شعله نکا

×