چت

راگا استیل (علیزاده) - 12319

نام شرکت :

راگا استیل

نام مدیر عامل :

علیزاده

کد کاربری :

f24-12319

وب سایت : https://t.me/ragasteel
ایمیل :

-

تلفن : 02191007910
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1400

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

راگا استیل عرضه کننده محصولات تخت فولادی انواع ورق گرم و ورق سرد 02191007910 www.ragasteel.com

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×