نام شرکت :

عماد

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-12301

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خودرو ساز

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش عماد

مشاهده بیشتر

آگهی های خرید عماد

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید