صادقی (تایگر اتوماسیون) - 12277

صادقی

تایگر اتوماسیون

44%
جزئیات...
نام :

صادقی

نام تجاری :

تایگر اتوماسیون

کد کاربری :

f24-12277

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

اتوماسیون دستگاه حضور و غیاب

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

طراحی صنعتی

مشخصات:

اتوماسیون دستگاه حضور و غیاب

×