چت

محسن همتیان (شرکت تعاونی مصرف شرکت ملی فولاد) - 12275

محسن همتیان

شرکت تعاونی مصرف شرکت ملی فولاد

44%
جزئیات...
نام :

محسن همتیان

نام تجاری :

شرکت تعاونی مصرف شرکت ملی فولاد

کد کاربری :

f24-12275

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×