مهدی زائری (آریا پروفیل اصفهان) - 12273

مهدی زائری

آریا پروفیل اصفهان

44%
جزئیات...
نام :

مهدی زائری

نام تجاری :

آریا پروفیل اصفهان

کد کاربری :

f24-12273

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید قوطی و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

×