چت

حسینی (کارگزاری ستاره جنوب) - 12271

حسینی

کارگزاری ستاره جنوب

44%
جزئیات...
نام :

حسینی

نام تجاری :

کارگزاری ستاره جنوب

کد کاربری :

f24-12271

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کارگزاری ستاره جنوب

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

کارگزاری آهن و فولاد

×