حسینی

کارگزاری ستاره جنوب

44%
نام :

حسینی

نام تجاری :

کارگزاری ستاره جنوب

کد کاربری :

f24-12271

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کارگزاری ستاره جنوب

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

کارگزاری آهن و فولاد

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید