چت

حسین صنوبری (ورد انرژی) - 12222

نام :

حسین صنوبری

نام تجاری :

ورد انرژی

کد کاربری :

f24-12222

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت ماشین آلات ذخیره سازی انرژی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت ماشین آلات ذخیره سازی انرژی

×