ایراندوست

رایا مهام خوزستان بستر

44%
نام :

ایراندوست

نام تجاری :

رایا مهام خوزستان بستر

کد کاربری :

f24-12220

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

رایا مهام- تامین قطعات صنعتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شرکت مهندسی

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید ایراندوست

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید