چت

سید محسن دهقان (کانی مغناطیسی) - 12211

سید محسن دهقان

کانی مغناطیسی

44%
جزئیات...
نام :

سید محسن دهقان

نام تجاری :

کانی مغناطیسی

کد کاربری :

f24-12211

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 09123131292
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت دستگاه معدنی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ساخت دستگاه معدنی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

ساخت دستگاه های معدنی

×