چت

حسین محمدی (باربری) - 12210

نام :

حسین محمدی

نام تجاری :

باربری

کد کاربری :

f24-12210

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

باربری محصولات فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان جنوبي ،بيرجند

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×