نام :

حسین محمدی

نام تجاری :

باربری

کد کاربری :

f24-12210

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

باربری محصولات فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان جنوبي ،بيرجند

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید