چت

عباس دمرچلی (دمرچلی) - 12194

نام :

عباس دمرچلی

نام تجاری :

دمرچلی

کد کاربری :

f24-12194

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 09122727355
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار قوطی و پروفیل درجه دو

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

در جه دو

×