چت

خدمات آهن کدخدایی

فرحان کدخدایی

50%
جزئیات...

آگهی های خرید خدمات آهن کدخدایی (فرحان کدخدایی) - 12178

ورق گرم (سیاه)
08 آبان، 1400 2 سال پیش

سرورق سیاه

خریدار سر ورق 4 و 5 میل به میزان 2 تن هستیم.

ورق گرم (سیاه)
03 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار سرورق گیلان

خریدار سرورق گیلان ضخامت 4 میل میزان 2 تن

×