خدمات آهن کدخدایی (فرحان کدخدایی) - 12178

خدمات آهن کدخدایی

فرحان کدخدایی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

خدمات آهن کدخدایی

نام مدیر عامل :

فرحان کدخدایی

کد کاربری :

f24-12178

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03133880986
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات آهن کدخدایی برش انواع ورق از 1 میل تا 6 میل 03133880986

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برش انواع ورق از 1 میل تا 6 میل

×