عباسیان (سران تجارت معتمد گستر) - 12168

عباسیان

سران تجارت معتمد گستر

44%
جزئیات...
نام :

عباسیان

نام تجاری :

سران تجارت معتمد گستر

کد کاربری :

f24-12168

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین قراضه و ضایعات. شمش. نورد گرم میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،ميبد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

گالوانیزه گرم

×