مهران سالک صوفیانی (سنگین) - 12152

مهران سالک صوفیانی

سنگین

37%
جزئیات...
نام :

مهران سالک صوفیانی

نام تجاری :

سنگین

کد کاربری :

f24-12152

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×