آترین پولاد عاج (جواد رفیعیان) - 12150

آترین پولاد عاج

جواد رفیعیان

49%
جزئیات...
نام شرکت :

آترین پولاد عاج

نام مدیر عامل :

جواد رفیعیان

کد کاربری :

f24-12150

وب سایت :

https://t.me/atrin_poolad

ایمیل :

-

تلفن : 03132032 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تامین میلگرد و تیر آهن ذوبی نبشی و ناودانی http://www.irsteelco.com www.instagram.com/atrinpoolad/ 031-32032 @atrinpolad

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×