عبهر (آریا سپاهان اسپادانا (آریا صنعت دلیجان)) - 12136

عبهر

آریا سپاهان اسپادانا (آریا صنعت دلیجان)

44%
جزئیات...
نام :

عبهر

نام تجاری :

آریا سپاهان اسپادانا (آریا صنعت دلیجان)

کد کاربری :

f24-12136

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03136067
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آریا سپاهان اسپادانا تولید کننده ی انواع لوله،قوطی،پروفیل ستونی ،سازه ی فلزی ،فرمینگ ،ورق برشکاری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

تولید کننده ی انواع لوله،قوطی،پروفیل ستونی ،سازه ی فلزی ،فرمینگ ،ورق برشکاری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

،سازه ی فلزی ،فرمینگ ،ورق برشکاری

×