چت

رضایی (گروه صنعتی بهرامی اصفهان) - 12134

رضایی

گروه صنعتی بهرامی اصفهان

50%
جزئیات...
نام :

رضایی

نام تجاری :

گروه صنعتی بهرامی اصفهان

کد کاربری :

f24-12134

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03133770479
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت مخازن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ساخت مخازن

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت مخازن

×