رضایی

گروه صنعتی بهرامی اصفهان

49%
نام :

رضایی

نام تجاری :

گروه صنعتی بهرامی اصفهان

کد کاربری :

f24-12134

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03133770479
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت مخازن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ساخت مخازن

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید رضایی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید