کریمیان (آرکا فولاد فاخر) - 12128

کریمیان

آرکا فولاد فاخر

44%
جزئیات...
نام :

کریمیان

نام تجاری :

آرکا فولاد فاخر

کد کاربری :

f24-12128

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین انواع ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×