چت

امین موحد (امین موحد) - 12109

نام :

امین موحد

نام تجاری :

امین موحد

کد کاربری :

f24-12109

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین میلگرد . لوله . تسمه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

سایر لوله ها

×