حسن کریم زاده

پخش لوازم جانبی پرده سام

44%
نام :

حسن کریم زاده

نام تجاری :

پخش لوازم جانبی پرده سام

کد کاربری :

f24-12102

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پخش لوازم جانبی پرده سام

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فروش ریل پرده

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید