پارسایی (گروه ملی اهواز) - 12084

پارسایی

گروه ملی اهواز

44%
جزئیات...
نام :

پارسایی

نام تجاری :

گروه ملی اهواز

کد کاربری :

f24-12084

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

واحد کنترل کیفی گروه ملی اهواز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×