چت

پارسایی (گروه ملی اهواز) - 12084

نام :

پارسایی

نام تجاری :

گروه ملی اهواز

کد کاربری :

f24-12084

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 09163145359
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

واحد کنترل کیفی گروه ملی اهواز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×