غلامرضا بهرامی

خمکاری و برشکاری ورق بهرامی

44%
نام :

غلامرضا بهرامی

نام تجاری :

خمکاری و برشکاری ورق بهرامی

کد کاربری :

f24-12083

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خمکاری و برشکاری ورق فروش انواع ورق های روغنی و گالوانیزه، ساخت انواع فلاشینگ، لب بند ساختمانی، چهارچوب فرانسوی، کف تریلی، جعبه، فلاور باکس، آبرو، سردرب در طرح های مختلف و برشکاری و خمکاری انواع ورق های صنعتی و ساختمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

همدان ،همدان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل z(پرلین)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خمکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید