چت

دره کی (شرکت آسمان پویای شرق) - 12071

دره کی

شرکت آسمان پویای شرق

44%
جزئیات...
نام :

دره کی

نام تجاری :

شرکت آسمان پویای شرق

کد کاربری :

f24-12071

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 05632226926
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت ساختمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان جنوبي ،بيرجند تقاطع خیابان ارتش و صیادشیرازی05632226926،آقای خزاعی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

×