سید محمود حسینی

پترو ساخت چهلستون

49%
نام :

سید محمود حسینی

نام تجاری :

پترو ساخت چهلستون

کد کاربری :

f24-12063

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پترو ساخت چهلستون

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،شهرضا

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید سید محمود حسینی

مشاهده بیشتر