نام :

سعید منظوری

نام تجاری :

آهن نت ورک

کد کاربری :

f24-12049

وب سایت :

https://t.me/Ahannetwork

ایمیل :

-

تلفن : 02122688250
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن نت ورک تامین ورق گالوانیزه ورق روغنی 02122688250

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی سعید منظوری

مشاهده بیشتر

درخواست خرید سعید منظوری

مشاهده بیشتر