چت

اعلام موجودی عابدی (فولاد آرشام پارس) - 12047

ورق گرم (سیاه)
08 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 اسفند (کد : 37421)

شرکت فولاد آرشام پارس تامین و توزیع انواع ورق های روغنی رنگی گالوانیزه سیاه بار (مبارکه اکسین کاویان) (فروش بدون واسطه خرید مستقیم از کارخانه)

ورق گالوانیزه
08 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 05 اسفند (کد : 37420)

شرکت فولاد آرشام پارس تامین و توزیع انواع ورق های روغنی رنگی گالوانیزه سیاه بار (مبارکه اکسین کاویان) (فروش بدون واسطه خرید مستقیم از کارخانه)

ورق روغنی (سرد)
08 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 05 اسفند (کد : 37419)

شرکت فولاد آرشام پارس تامین و توزیع انواع ورق های روغنی رنگی گالوانیزه سیاه بار (مبارکه اکسین کاویان) (فروش بدون واسطه خرید مستقیم از کارخانه)

×