حسین محمد زکی (تامین لوله زکی) - 11981

حسین محمد زکی

تامین لوله زکی

50%
جزئیات...
نام :

حسین محمد زکی

نام تجاری :

تامین لوله زکی

کد کاربری :

f24-11981

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166633933
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین انواع لوله های فولادی و آلیاژی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شاد اباد

تلفن :

02166633933

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله مبلی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

لوله مانیسمان

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

لوله گاز رسانی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

لوله داربستی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

لوله آبرسانی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

سایر لوله ها

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×