چت

حمید رضا حمزه لو (شرکت فنی و مهندسی نگین پارس) - 11971

حمید رضا حمزه لو

شرکت فنی و مهندسی نگین پارس

44%
جزئیات...
نام :

حمید رضا حمزه لو

نام تجاری :

شرکت فنی و مهندسی نگین پارس

کد کاربری :

f24-11971

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 09037593310 ، 08633677044
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

احیا وبازسازی انواع قالب های اکستروژن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مرکزي ،اراک

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

احیا و بازسازی انواع قالب های اکستروژن

×