چت

جلال (شرکت روی اندود) - 11896

نام :

جلال

نام تجاری :

شرکت روی اندود

کد کاربری :

f24-11896

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02122044888
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1394

توضیحات :

تولید کننده ورق گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران پارک وی

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

مشخصات:

تولید کننده ورق گالوانیزه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×