نام :

جلال

نام تجاری :

شرکت روی اندود

کد کاربری :

f24-11896

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02122044888
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1394

توضیحات :

تولید کننده ورق گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران پارک وی

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید کننده ورق گالوانیزه

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :