نام :

ندا خیر

نام تجاری :

اهن ملل

کد کاربری :

f24-11878

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03135020
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی انواع اهن الات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

03135020

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :