نام شرکت :

آرکا صنعت آرون

نام مدیر عامل :

دولت ابادی

کد کاربری :

f24-11872

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188844763
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی انواع بلبرینگ

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

بلبرینگ

فایل های ضمیمه :