سعید رئیسی - 11861

نام :

سعید رئیسی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11861

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

دستگاه برش هوا و گاز و جوشکاری آرگون

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برش هوا گاز

دسته محصول :

انواع جوشکاری

مشخصات:

جوشکاری آرگون

×