نام :

بیگ زاده

نام تجاری :

کاوشگران

کد کاربری :

f24-11805

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03433234094
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت دستگاه های معدنی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ساخت دستگاه های معدنی

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید بیگ زاده

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید