چت

بیگ زاده (کاوشگران) - 11805

نام :

بیگ زاده

نام تجاری :

کاوشگران

کد کاربری :

f24-11805

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03433234094
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت دستگاه های معدنی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

ساخت دستگاه های معدنی

×