نام شرکت :

بازرگانی آهن صفا غرب

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11790

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166314141 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

🔰شرکت آهن صفا غرب 🔰 ✅تهیه و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی بازرگانی ورق های سیاه، روغنی و گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران بازارآهن شادآباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

02166314141

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی بازرگانی آهن صفا غرب

مشاهده بیشتر