شرکت نورد ساخت فولاد (سید احمد اجدادی) - 11774

شرکت نورد ساخت فولاد

سید احمد اجدادی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت نورد ساخت فولاد

نام مدیر عامل :

سید احمد اجدادی

کد کاربری :

f24-11774

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

. نبشی و ناودونی ورق و .....

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

نورد ساخت فولادی

×