پیام بیژنی

فولاد خاورمیانه

36%
نام :

پیام بیژنی

نام تجاری :

فولاد خاورمیانه

کد کاربری :

f24-11748

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02144281763
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مقاطع فولادی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله مانیسمان

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :