نام :

فواد مصطفوی

نام تجاری :

آهن باما

کد کاربری :

f24-11733

وب سایت :

https://ahanbama.com/

ایمیل :

-

تلفن : 02633183
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

نماینده فروش ورق های فولاد اکسین و انواع ورق ها و لوله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

اکسین

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله مانیسمان

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

طراحی صنعتی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید