چت

اسمائیل محمدی (فرا فلز) - 11723

نام :

اسمائیل محمدی

نام تجاری :

فرا فلز

کد کاربری :

f24-11723

وب سایت : -
ایمیل :

Farafelez@gmail.com

تلفن : 09391400554
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش قوطی و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی

×