قربانی (هانیکو (هامون نایزه)) - 11712

قربانی

هانیکو (هامون نایزه)

44%
جزئیات...
نام :

قربانی

نام تجاری :

هانیکو (هامون نایزه)

کد کاربری :

f24-11712

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

هانیکو (هامون نایزه) تولید کننده پایه برقی داکتی . و چدن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تولید تیربرقهای داکتیل

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید تیر برقهای داکتیل

×