قربانی

هانیکو (هامون نایزه)

44%
نام :

قربانی

نام تجاری :

هانیکو (هامون نایزه)

کد کاربری :

f24-11712

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

هانیکو (هامون نایزه) تولید کننده پایه برقی داکتی . و چدن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید تیربرقهای داکتیل

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید تیر برقهای داکتیل

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید