شرکت صدیق سان دیار (سهیل سرایی) - 11662

شرکت صدیق سان دیار

سهیل سرایی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت صدیق سان دیار

نام مدیر عامل :

سهیل سرایی

کد کاربری :

f24-11662

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت صدیق سان دیار نماینده شرکت پاکستانی تولید کننده تین پلیت tinplate- قلع اندود 09121037183

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×