آهن آتیه (اقای خلیفه قلی) - 11638

آهن آتیه

اقای خلیفه قلی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آتیه

نام مدیر عامل :

اقای خلیفه قلی

کد کاربری :

f24-11638

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق اسید شویی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×