نام :

رضا مسعودی

نام تجاری :

اهن آلات مسعودی

کد کاربری :

f24-11634

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166673911
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فروشگاه ورق سیاه و روغنی و تسمه بصورت خرده و تناژ

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران بازار آهن.بلوک 4 شمالی.پلاک 139

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی رضا مسعودی

مشاهده بیشتر