شرکت ققنوس نیرو سپاهان

محمد حسین طالبی

56%
جزئیات...

آگهی های خرید شرکت ققنوس نیرو سپاهان (محمد حسین طالبی) - 11591

قراضه و ضایعات
13 آبان، 1402 1 ماه پیش

ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن با درجه کیفی سوپر و ویژه به مقدار 50 تن و تسویه به صورت نقدی به قیمت 15250

×