نام شرکت :

حیدر برگی لیقوان

نام مدیر عامل :

قزل حلب

کد کاربری :

f24-11579

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

کارخانه تولید حلب 17 کیلویی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

آذربايجان شرقي ،تبريز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

تولید حلب 17 کیلویی

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید حیدر برگی لیقوان

مشاهده بیشتر