نام :

بهروز جهنده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11490

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1370

توضیحات :

تامین میلگرد و مواد اولیه . شمش . اسفنجی و ....

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

و سایر مواد اولیه

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی بهروز جهنده

مشاهده بیشتر

درخواست خرید بهروز جهنده

مشاهده بیشتر