الومینیوم صنعت پایتخت

امین باقرزاده

42%
نام شرکت :

الومینیوم صنعت پایتخت

نام مدیر عامل :

امین باقرزاده

کد کاربری :

f24-11488

وب سایت :

-

ایمیل :

geli.heydari.075@gmail.com

تلفن : 02165839367 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شمش آلومینیوم

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

آلومینیوم

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی الومینیوم صنعت پایتخت

مشاهده بیشتر