چت

ایروانی (مانا صنعت فولاد) - 11470

نام :

ایروانی

نام تجاری :

مانا صنعت فولاد

کد کاربری :

f24-11470

ایمیل :

-

تلفن : 02141537000
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مانا صنعت فولاد تامین ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی 02141537000

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

×