چت

اعلام موجودی مهدی دیان - 11456

نبشی
22 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 22 آذر (کد : 33570)

خرید و فروش مقاطع فولادی از قبیل میلگرد. ورق. نبشی و ناودانی و .... 02166675744

میلگرد
22 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 22 آذر (کد : 33569)

خرید و فروش مقاطع فولادی از قبیل میلگرد. ورق. نبشی و ناودانی و .... 02166675744

ورق گرم (سیاه)
22 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 آذر (کد : 33568)

خرید و فروش مقاطع فولادی از قبیل میلگرد. ورق. نبشی و ناودانی و .... 02166675744

×